ZBROJENIE I BETONOWANIE POZOSTAŁYCH ŚCIAN I SŁUPÓW KONDYGNACJI PODZIEMNEJ I STROPU PIERWSZEJ CZĘŚCI

Obecnie wykonujemy zbrojenie i betonowanie płyty fundamentowej przy przyporach 1 i 2.
Zbrojnie płyty fundamentowej w części przypory I i II, zbrojnie ścian szybów windowych oraz szalowanie i zbrojenie stropu w polach I i II.

Za nami już:

– wykop w części przypory I i II,
– zbrojenie i betonowanie ścian fundamentowych zewnętrznych parkingu podziemnego
– zbrojnie płyty fundamentowej II i III pola roboczego oraz zbrojenie ścian i słupów.
– wykonanie zbrojenia i betonowania II i III etapu płyty fundamentowej wraz z przegłębieniami
– wykonanie zbrojenia i betonowania I etapu płyty fundamentowej wraz z przegłębieniami
– wykonanie instalacji uziomu w płycie fundamentowej,
– wykonanie chudego betonu we wszystkich polach
– wykonanie prac związanych z I, II i III etapem wykopu pod budowę parkingu podziemnego w części mieszkalnej
i mikroapartamentów,
– wykonanie opinki ścianki oporowej typu Berlinka.
– wykonanie zabezpieczenia wykopu poprzez ścianki wiercone oraz ściankę oporową typu Berlinka,
– wyburzenie budynków

COPYRIGHT BY LEMONHILLS