Prace na 3 i 4 piętrze

Obecnie na budowie wykonywane jest betonowanie stropu nad 3 piętrem w części 3. W części 1 nad piętrem 4 trwa już zbrojenie stropu natomiast część 2 nad 4 piętrem została w pełni przygotowana do ułożenia prefabrykowanych płyt filigran.

Obecnie na budowie wykonywane jest betonowanie stropu nad 3 piętrem w części 3. W części 1 nad piętrem 4 trwa już zbrojenie stropu natomiast część 2 nad 4 piętrem została w pełni przygotowana do ułożenia prefabrykowanych płyt filigran. Murarze kończą wykonywanie ścian działowych na piętrze 2 w części mieszkalnej oraz kontynuują wykonywanie ścian działowych piętra 3 w części hotelowej. Murowane ściany nośne są już wykonane na piętrze 4 całej części hotelowej. Elektrycy rozpoczęli montaż instalacji oświetlenia, zasilania i przeciwpożarowej w garażu podziemnym.

 

Za nami już:

– murowanie ścian działowych kondygnacji -1, parteru i 1-go piętra,

– zbrojenie i betonowanie kanałów nawiewnych do parkingu podziemnego,

– zbrojenie i betonowanie ścian parteru, 1-go, 2-go i 3-go piętra we wszystkich częściach,

– zbrojenie i betonowanie stropu nad 1-szym i 2-gim piętrem w całości, oraz nad 3-cim piętrem w budynku hotelowym,
– zbrojenie i betonowanie rampy zjazdowej do parkingu podziemnego,
– zbrojenie i betonowanie stropu nad parkingiem podziemnych budynku w części I, II i III
– wykop w części przypory I i II,
– zbrojenie i betonowanie ścian fundamentowych zewnętrznych parkingu podziemnego
– zbrojnie płyty fundamentowej I, II i III pola roboczego oraz zbrojenie ścian i słupów.
– wykonanie zbrojenia i betonowania II i III etapu płyty fundamentowej wraz z przegłębieniami
– wykonanie zbrojenia i betonowania I etapu płyty fundamentowej wraz z przegłębieniami
– wykonanie instalacji uziomu w płycie fundamentowej,
– wykonanie chudego betonu we wszystkich polach
– wykonanie prac związanych z I, II i III etapem wykopu pod budowę parkingu podziemnego w części mieszkalnej i mikroapartamentów,
– wykonanie opinki ścianki oporowej typu Berlinka.
– wykonanie zabezpieczenia wykopu poprzez ścianki wiercone oraz ściankę oporową typu Berlinka,
– wyburzenie budynków produkcyjno-magazynowych.

 

COPYRIGHT BY LEMONHILLS