Kolejne etapy prac związane z wykończeniem obiektu

Postępy na budowie:

– zakończyliśmy prace wykończeniowe na dachu;

– wykonaliśmy instalacje elektryczne w lokalach;

– wykonaliśmy instalacje wentylacji w lokalach;

– wykonaliśmy instalacje wentylacji mechanicznej i oddymiania;

– wykonaliśmy instalacje wodociągowe, kanalizacyjne i centralnego ogrzewania w lokalach;

– zakończyliśmy montaż stolarki okiennej;

– zakończyliśmy wykonywanie tynków wewnętrznych w lokalach;

– wykonaliśmy posadzkę w garażu na poziomie 0;

– zakończyliśmy wykonywanie posadzek cementowych w klatce H, C, A oraz B;

– zbliżamy się do zakończenia wyprawy tynkarskiej elewacji;

– zakończyliśmy wykonywanie 2 murali na elewacji północnej oraz wschodniej;

– zamontowaliśmy drzwi do lokali w klatce C oraz w pomieszczeniach technicznych i zbliżamy się do montażu drzwi w pozostałych klatkach;

– wykonaliśmy montaż wind w klatce H, A i B jesteśmy w trakcie w klatce  C;

– zbliżamy się do montażu balustrad zewnętrznych;

– jesteśmy w trakcie wykonywania płytek podłogowych w klatce C, B, A i H;

– zamontowaliśmy grzejniki na klatce C, B, A i jesteśmy w trakcie ich montowania w hotelu;

– jesteśmy w trakcie wykonywania terenów zewnętrznych;

– zakończyliśmy prace związane z pomalowaniem mieszkań w klatce C oraz jesteśmy w trakcie malowania mieszkań w pozostałych klatkach;

– zbliżamy się do malowania części wspólnych klatek C, B, A;

– jesteśmy w trakcie montowania klimatyzacji w hotelu;

– jesteśmy w trakcie wykonywania posadzki w garażu na poziomie -1;

– zbliżamy się do malowania części wspólnych klatek C, B, A;

COPYRIGHT BY LEMONHILLS