BETONOWANIE ŚCIAN PARTERU ORAZ ZBROJENIE I BETONOWANIE STROPÓW NAD PARTEREM

Wykonujemy zbrojenie i betonowanie wszystkich stropów nad poziomem „0”, oraz pozostałe ściany na poziomie parteru budynku. Wykonaliśmy rampę zjazdową do budynku oraz przystąpiliśmy do wykonania ścian rampy. Wykonujemy zbrojenie i betonownie kanałów nawiewnych do parkingu podziemnego.

W zakresie robót instalacyjnych:
– zakończyliśmy wykonanie systemu ogrzewania rampy zjazdowej,
– przystąpiliśmy do peszlowania stropów między-kondygnacyjnych budynku.

Za nami już:- zbrojenie i betonowanie ścian parteru części I i III budynku,
– zbrojenie i betonowanie rampy zjazdowej do parkingu podziemnego,
– zbrojenie i betonowanie stropu nad parkingiem podziemnych budynku w części I, II i III
– wykop w części przypory I i II,
– zbrojenie i betonowanie ścian fundamentowych zewnętrznych parkingu podziemnego
– zbrojnie płyty fundamentowej I, II i III pola roboczego oraz zbrojenie ścian i słupów.
– wykonanie zbrojenia i betonowania II i III etapu płyty fundamentowej wraz z przegłębieniami
– wykonanie zbrojenia i betonowania I etapu płyty fundamentowej wraz z przegłębieniami
– wykonanie instalacji uziomu w płycie fundamentowej,
– wykonanie chudego betonu we wszystkich polach
– wykonanie prac związanych z I, II i III etapem wykopu pod budowę parkingu podziemnego w części mieszkalnej
i mikroapartamentów,
– wykonanie opinki ścianki oporowej typu Berlinka.
– wykonanie zabezpieczenia wykopu poprzez ścianki wiercone oraz ściankę oporową typu Berlinka,
– wyburzenie budynków produkcyjno-magazynowych,

COPYRIGHT BY LEMONHILLS