STROPY, ŚCIANY NOŚNE I INSTALACJE W GARAŻU

Aktualnie budowa zajmuje się wykonywaniem zbrojenia stropu nad 3 piętrem w części 1 oraz szalowaniem krawędzi i montażem balkonów. Pole 2 na piętrze 3 przygotowywane jest do rozpoczęcia układania prefabrykowanych płyt filigran, obecnie kończone jest szalowanie i zbrojenie belek. Na części mieszkaniowej wykonywane są elementy pionowe nośne, murowane i żelbetowe, na których opierane będą stropy. Na piętrze 2-gim budynku hotelowego rozpoczęto murowanie ścian osłonowych i działowych. Garaż podziemny został dokładnie uprzątnięty i przygotowany pod rozpoczęcie prac instalacyjnych sanitarnych i elektrycznych.

Za nami już:

– murowanie ścian działowych kondygnacji -1, parteru i 1-go piętra,

– zbrojenie i betonowanie kanałów nawiewnych do parkingu podziemnego,

– zbrojenie i betonowanie ścian parteru, 1-go i 2-go piętra we wszystkich częściach,

– zbrojenie i betonowanie stropu nad 1-szym i 2-gim piętrem w całości,
– zbrojenie i betonowanie rampy zjazdowej do parkingu podziemnego,
– zbrojenie i betonowanie stropu nad parkingiem podziemnych budynku w części I, II i III
– wykop w części przypory I i II,
– zbrojenie i betonowanie ścian fundamentowych zewnętrznych parkingu podziemnego
– zbrojnie płyty fundamentowej I, II i III pola roboczego oraz zbrojenie ścian i słupów.
– wykonanie zbrojenia i betonowania II i III etapu płyty fundamentowej wraz z przegłębieniami
– wykonanie zbrojenia i betonowania I etapu płyty fundamentowej wraz z przegłębieniami
– wykonanie instalacji uziomu w płycie fundamentowej,
– wykonanie chudego betonu we wszystkich polach
– wykonanie prac związanych z I, II i III etapem wykopu pod budowę parkingu podziemnego w części mieszkalnej i mikroapartamentów,
– wykonanie opinki ścianki oporowej typu Berlinka.
– wykonanie zabezpieczenia wykopu poprzez ścianki wiercone oraz ściankę oporową typu Berlinka,
– wyburzenie budynków produkcyjno-magazynowych.

COPYRIGHT BY LEMONHILLS